Päivähoito on lapsen oikeus

Meidän Perhe lehden kyselyssä saatiin rajuja tuloksia niistä kunnista, joissa päivähoito-oikeutta rajattiin 20 h/ viikossa. Onneksi Espoossa saatiin vihreiden ansiosta säilytettyä tasa-arvoinen oikeus päivähoitoon. Viime vuonna sitä esitettiin rajattavaksi kahdesti.

Aion puolustaa oikeutta jatkossakin, kyse on lasten edusta ja oikeudesta pysyviin ihmissuhteisiin. Kyse ei ole sopivasta tuntimäärästä vaan siitä, että säästöjen toivossa kunnat sijoittavat osapäiväiset lapset eri ryhmiin tai jopa toiseen päiväkotiin. Oikeuden rajaaminen koskee kipeimmin heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin.

Samalla kun subjektiivisesta oikeudesta pidetään kiinni pitää varmistaa, että päiväkotipaikkoja on riittävästi, että kaikki halukkaat pääsevät kodin lähelle päiväkotiin. Laadukas varhaiskasvatus toteutuu, kun päiväkodeissa on riittävästi päteviä hoitajia, joita johdetaan hyvin ja heillä on valtaa vaikuttaa siihen, miten työnsä tekevät parhaiten.

Jaa: