Vielä kiitos kaikesta ja terve näkemiin kuntapolitiikka!

Valtuusto päätti 30.8.2021 kokouksessa luottamuspaikat tälle valtuustokaudelle. Onnea ja tsemppiä kaikille uusille ja vanhoille espoolaisille vaikuttajille 💪 Jatkan itse politiikan penkkiurheilijana ja yhdistystoimijana. Koska en itse aktiivisesti aio nyt tehdä kuntapolitiikkaa, jää tämä sivun päivittäminen ainakin tauolle. Ainoa luottamuspaikkani jatkossa on keskusvaalilautakunnan varajäsenyys. Kiitos kaikille teille, jotka minua neljä vuotta sitten äänestitte ja olette olleet yhteydessä viime vuosien aikana! Työ ei mennyt hukkaan, vaan uusi upea Vihreä luottamushenkilöporukka jatkaa Espoon rakentamista siitä mihin edeltäjät jäivät <3

Jaa:

Espoolainen varhaiskasvatus, ihan kiva 8,9

Käsittelimme jaostossa Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen asiakaskyselyä. Tutkimus tehdään parin vuoden välein. Tulokset ovat kauttaaltaan hyviä ja erityisesti kiitosta sai henkilökunta. Se todellakin kiitoksensa ansaitsee <3

Tärkein tulos mielestäni on se, että Espoossa perheet ovat pääosin tyytyväisiä varhaiskasvatukseen niin kunnallisessa, yksityisessä kuin ostopalveluina tuotetussa varhaiskasvatuksessa. Keskiarvot ovat hieman pienemmät kunnallisessa, mutta myös vastaajamäärät paljon isommat. Asteikko kyselyssä oli siis 1-7.

Olennaista on myös se, että tuloksia oikeasti hyödynnetään eli jokainen yksikkö saa omat tuloksensa jos vastaajia on ollut yli 5 ja alueittain mietitään myös yhteisiä kehittämiskohteita. Hyviä käytäntöjä jaetaan.

Kyselyssä palautetta tuli etenkin viestinnästä, joka koronan aiheuttamien poikkeustoimien takia nousi myös isompaan arvoon. Koronan myötä myös tuli näkyväksi, miten eritavoin eri päiväkodit viestivät. Tässä on varaa parantaa. Vanhemmat haluavat selkeää ja oikea aikaista viestintää. Lisäksi halutaan, että palautteet ja kehitysehdotukset otetaan huomioon.

Yleisarvosana espoolaiselle varhaiskasvatuksekselle oli kouluarvosanalla 8,9. Eli ihan kiva, mutta kehitettävääkin löytyy. Ja sitä kehittämistyötä onneksi tehdään jatkuvasti.

Lasten mielestä päiväkodissa parasta ovat kaverit ja toiminta, tylsintä lepohetket ja se jos joku kiusaa. Hymyilytti vähän tuo lepohetki, se oli omienkin lasten inhokki aina, vaikka aikuisesta tuntuisi aika kivalta mennä lounaan jälkeen pötköttelemään ja kuuntelemaan kun joku lukee satua ääneen 😉

Toki yksikkökohtaista vaihtelua on varmasti paljon, mutta on myös niin, että tilanteet päiväkotien sisälläkin voivat vaihdella nopeastikin. Jossain vaiheessa voi olla esim. henkilöstön vaihtuvuutta ja asiat kriisiytyvät, mutta ongelmat saadaan korjattua ja puolen vuoden päästä tilanne on taas hyvä. Eli kauhukertomukset tietyistä päiväkodeista voivat olla tosia, mutta ehkä vain hetkellisesti. Ja mediassa harvoin nousee esiin se tavallinen hyvä arki, jota valtaosassa espoolaisia päiväkoteja eletään. Tämä siis myös rauhoittavana viestinä lapsen varhaiskasvatuspaikkaa miettivälle vanhemmalle.

Mitä tehdä jos asiat eivät ole päiväkodissa hyvin?

Jos lapsesi päiväkodissa on ongelmia eivätkä asiat ratkea päiväkodin henkilökunnan tai johtajan kanssa keskustelemalla, kannattaa seuraavaksi ottaa yhteys varhaiskasvatuksen aluepäällikköön. Heidän yhteystiedot löytyvät Espoon sivuilta.

Jos ei asia aluepäällikön kanssa ratkea, voit tehdä myös muistutuksen. Siihen löytyy ohjeet tuolta Espoon sivuilta. Yleensä ongelmat selviävät, eikä niiden kanssa kannata jäädä yksin!

Jaa:

Palveluseteli Espoon varhaiskasvatukseen – näillä ehdoin eteenpäin

Palveluseteliä on Espoossa puuhattu varhaiskasvatukseen jo pitkään. Itse kirjoitin aiheesta pidemmin jo 2018.  Nyt ollaan tekemässä päätöksiä aiheesta. Lautakunta päättää palvelusetelin sääntökirjasta 26.8 kokouksessaan. Sääntökirja kertoo, mikä on palvelusetelin arvo, millä ehdoin palvelusetelin saa, kuka voi toimia palvelusetelituottajana ja mitä se tarkoittaa. Palveluseteli on siis euromääräinen arvo, jonka kunta päättää huoltajan hakemukseen perustuen maksaa palveluntuottajalle. Se lasketaan jokaiselle lapselle erikseen eli on lapsikohtainen ja sen arvoon vaikuttavat perheen tulot ja koko vastaavalla tavalla kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessakin. Palveluseteliä ei ole pakko myöntää eikä ottaa vastaan.

Asiaa on valmisteltu pitkään ja mielestäni perusteellisesti. Jaosto käsitteli sääntökirjan luonnosta jo kesäkuun kokouksessa ja lautakuntakin kävi asiasta keskustelun kesäkuussa. Jos lautakunta hyväksyy sääntökirjan ja seuraavassa kokouksessa palvelusetelin arvon, valtuuston pitää vielä hyväksyä palvelusetelin vaatimat rahat ensi vuoden budjettiin. Palveluseteli lisää kunnan kustannuksia ainakin aluksi. Mikään yksinkertainen asia palveluseteli ei ole ja sen vaikutuksia on mahdotonta täysin ennustaa. Kaiken lähtökohtana pitää kuitenkin olla, että palvelusetelin pitäisi lisätä tasa-arvoa varhaiskasvatukseen. Jos tämä ei toteudu ei palveluseteliä kannata mielestäni ottaa käyttöön. 

Teimme jaostossa esityksestäni lausunnon asioista, jotka erityisesti halusimme huomioida. Avaan ajatuksia aiheesta vielä tässä.

 1. Palveluseteli on meillä ylipäätään perusteltu, koska Espoossa yksityistä on suhteessa paljon (n. 25%) ja investointipaine on kova. Nykymallissa yksityinen ei ole kaikille perheille vaihtoehto ja ei-kilpailutetuista ostopalvelusopimuksista olisi luovuttava jossain vaiheessa joka tapauksessa.
 2. Palveluseteli tarvitaan nimenomaan tuomaan tasa-arvoa varhaiskasvatukseen. Hintakatto on siis tärkeä, jotta palvelusetelituottajat eivät voi päättää maksuja palvelusetelin päälle miten haluavat. Hintakatoksi esitetään nyt 0-40 euroa. Perheen maksettavaksi tulisi tuolloin 0-40 euroa perheen tuloihin perustuvan kunnallisen varhaiskasvatuksen maksua noudattavan maksun lisäksi. Tätä jaosto piti perusteltuna.
 3. Palvelusetelin arvon pitää olla riittävä, jotta sillä voidaan tuottaa laadukasta varhaiskasvatusta, mutta jos se on liian iso, kunta voi päätyä maksamaan yksityisten yritysten voittoja. Kaikki “ylimääräinen” raha on tietysti pois siitä kuinka paljon kunnalla on rahaa käytössä omaan varhaiskasvatukseen. Palvelusetelin enimmäisarvoksi ehdotetaan 870 euroa, jonka mukaisesti kustannukset on arvioitu. Palvelusetelin arvo on määritelty palvelusetelilain mukaisesti perustuen kunnallisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin ja palvelutuotelaskentaan. Tämä siis maksetaan palveluntarjoajalle. Tätäkin jaosto piti perusteltuna.
 4. Jaosto edellytti, että lautakunta selvittää sääntökirjan pykälän 8.2 lainmukaisuuden lasten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Jaosto edellyttää, että lapset saavat tarvitsemansa tuen kaupungin toimintana myös yksityiseen palveluseteliyksikköön. Lapsen edun on toteuduttava myös tilanteessa, jossa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella todetaan tuen tarve. Tuki on tuotava lapsen arkeen, ei lasta omasta arjestaan tuen luokse. Myös kieli- ja kulttuuriopettajien tukea pitää voida viedä palvelusetelipäiväkoteihin.
 5. Kunnallisen palveluverkon on oltava vahva ja alueellisesti kattava jatkossakin. Ei saa päästä syntymään alueita, joissa kunnallista palvelua ei ole saatavilla lähipalveluna. Lapsen erityistarve voi pakottaa perheen valitsemaan kunnallisen päiväkodin eikä kunnan ole pakko edes myöntää palveluseteliä. Riskinä palvelusetelissä on myös, että yhä harvempi taho tuottaa varhaiskasvatusta Espoossa eli pienet yksityiset jäävät jalkoihin tai lopettavat ja isot ketjut laajentavat. Tällöin myös riski yhden firman mennessä konkurssiin on paljon isompi.
 6. Jaosto piti myös tärkeänä, että nettobudjetoitujen ostopalvelupäiväkotien kanssa käydään avoimesti neuvotteluja* ja mietitään yhdessä mitä vaihtoehtoja toiminnan jatkumiseksi ostopalvelusopimuksen purkamisen jälkeen on. Tilanteesta raportoidaan säännöllisesti jaostolle. 

*Päättäessään jatkaa palvelusetelin valmistelua, lautakunta on 16.5.2018 päättänyt edetä vaihtoehdolla, jossa tulee palveluseteli ja yksityisen hoidon tuki kuntalisineen säilyy ja luovutaan ostopalveluista.

Näillä ehdoin voimme mielestäni edetä, mutta tarkkaan pitää seurata asiaa jatkossakin.

Kuva martaposemuckel Pixabaystä 

Jaa:

Onko Espoossa riittävästi päiväkotipaikkoja?

Klikkiotsikon vastaus: ei ole. Asia ei tietenkään ole niin yksinkertainen. Miten ja missä päätetään minne ja minkälaisia päiväkoteja rakennetaan? Miksi ei osata arvioida päiväkotipaikkojen määrää oikein? Vuosittain Espoossa päätetään investointiohjelmasta osana talousarviota. Näin humppa etenee vuosittain

 1. Virkamiehet valmistelevat vuosittain seuraavan 10 vuoden investointiohjelman investointikaton sisällä. Tämä tarkoittaa siis sitä, listalta saattaa tippua/ siirtyä pois tarpeellisia hankkeita jos joku vielä kiireellisempi menee ohi ja kaikki eivät mahdu investointikaton sisälle. Investointikatto on Espoossa poliittisesti päätetty raja sille, kuinka paljon investointikaudella voidaan rakentaa tai korjata. Vuokrakohteet eivät kuitenkaan sisälly investointikattoon
 2. Investointisuunnitelma tulee syyskuussa kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käsittelyyn. Silloin poliittisten päättäjien pitäisi tajuta, mitä listalta ehkä puuttuu ja miten hyvin se vastaa tarpeeseen. Virkamiehet eivät välttämättä tätä suoraan kerro, koska heidän pitää pysyä investointikaton sisällä. Lautakunnalle esitetty materiaali näyttää tältä.
 3. Bonuksena lautakunnassa oli tällä kerralla mukana ei julkisena materiaalina myös varhaiskasvatusjaostossa moneen kertaan vaatimani varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys. Käytännössä siis kasa taulukoita, joista selvisi, että etenkin Espoon keskuksen ja Espoonlahden suuralueilla oli syntymässä valtava vaje päiväkotipaikoista ennustettuun osallistujamäärään nähden jos esitetty investointiohjelma olisi hyväksytty. Voi tulla yllätyksenä, mutta aikaisemmin tällaista ihan perusdataa ei ole ollut päätöksenteon tukena. Kokosin taulukoista laskennallisten paikkojen ja ennustetun osallistujamäärän välisen erotuksen yhteen taulukkoon ja laitoin lautakunnalle viestiä ja pyysin heitä tekemään lisäysesityksen heille esitettyyn investointiohjelmaan. Lautakunnan vpj Pinja Nieminen (vihr) teki aiheesta lisäysesityksen joka hyväksyttiin yksimielisesti.
 4. Lautakuntien käsittelyn jälkeen kaupunginjohtaja julkaisee oman budjettiesityksensä. Siellä ei yleensä ole otettu huomioon lautakuntien lausuntoja budjettikehykseen.
 5. Sitten valtuustoryhmät tekevät omat muutosesityksensä budjettiin. Tässä voi vielä yrittää saada muutettua investointiohjelmaa (kuten muutakin budjettia). Vihreiden ryhmä ja ennen kaikkea kaupunginhallituksen vpj ja tila- ja asuntojaoston pj Henna Partanen teki ison duunin koko investointilistan (sisältää koulut, päiväkodit, uimahallit, tiehankkeet ym) vertaamisessa edelliseen vuoteen ja pyytämällä selvityksiä puuttuvien tai lykättyjen kohteiden vaikutuksista. Teimme lukuisia muutosesityksiä investointiohjelmaan tämän työn perusteella.
 6. Sitten valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuvat budjettineuvotteluihin vääntämään budjetista lopullisen version. Neuvottelut ovat hyvin luottamuksellisia ja niistä ei saa kertoa julkisuuteen kuin lopputulos. Mutta sen voi sanoa, että neuvotteluissa juuri punnitaan eri poliittisten ryhmien arvot ja se mitä halutaan painottaa. Toisaalta jotkut asiat saattavat saada neuvottelupöydässä tukea helpommin jos neuvottelijoilla on asiaan omakohtainen side tai muuten hyvin tietoa asiasta. Ja toisaalta jos neuvottelijoilla ei tietoa ole ja paikalla olevat virkamiehet eivät sitä osaa antaa niin moni tärkeäkin asia saattaa jäädä vähemmälle huomiolle. Selkeä data auttoi neuvottelijoitamme Jyrki Kasvia ja Henna Partasta vakuuttamaan lopulta myös muut puolueet siitä, että investointilistaan on lisättävä uudet päiväkodit Espoon keskuksen ja Espoonlahden alueille.
 7. Lopulta valtuusto hyväksyy budjetin päiväkoteineen. Nyt sitten vahditaan että nämä lisätyt päiväkodit oikeasti lähtevät toteutumaan. Ei olisi ensimmäinen kerta kun neuvottelutuloksella pyyhitään pöytää. Valitettavasti.
 8. Ja sitten odotetaan että ensi vuoden investointiohjelman valmistelu on jo lähtökohtaisesti avoimempaa ja paremmin väestöennusteet toteuttavaa kuin nyt.

 

Jaa:

Kieli- ja kulttuuriopettajista päiväkodeissa

Puhe valtuustossa 18.11.2019
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kiitos aloitteen tekijöille. Espoossa varhaiskasvatusikäisestä väestöstä jo neljännes on vieraskielisiä. Moni vieraskielisten perheiden lapsista on saattanut jo syntyä Suomessa, mutta lapsi saattaa silti päiväkotiin tullessaan osata hyvin vähän tai ei ollenkaan Suomea. Päiväkodit ja koulut ovat lapsille ja vanhemmillekin tärkeä paikka tutustua suomen kieleen ja kultuuriin ja todella olennaisessa asemassa kouluvalmiuksien varmistamisessa ja kotouttamisessa. Omien lasteni päiväkodeissa on juhlittu mm. 100-vuotiasta Suomea ja vietetty ihania joulujuhlia monikulttuurisella porukalla. Päiväkodissa jokainen perhe kohdataan ja varhaiskasvatussuunnitelmaan kuuluu, että vanhempien kanssa käydään vasukeskustelut säännöllisesti ja yhdessä mietitään miten lapsen vahvuuksia ja kehittämiskohteita tuetaan parhaiten.

Kieli- ja kulttuurieroja on ja siksi tarvitaan riittävästi osaavaa henkilökuntaa päiväkoteihin ja kouluihin lasten ja vanhempienkin kanssa toimimiseen. Esimerkiksi vasukeskusteluiden käyminen tulkin kanssa on kaikille osapuolille varmasti raskaampia mutta uskon, että sitäkin tärkeämpää että ne käydään kunnolla.

Olen iloinen, että Espoossa on pystytty palkkaamaan uusia kieli- ja kulttuuriopettajia varhaiskasvatukseen ja vahvistamaan niitä ryhmiä, joissa vieraskielisten lasten määrä on iso. Samalla tärkeää osaamista eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lasten ja perheiden kanssa toimimiseen ja suomen kielen opettamiseen siirtyy kaikille varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Tätä toimintamallia on syytä jatkossa entisestään vahvistaa.

Jaa:

Päiväkotien työolosuhteista

Puhe valtuustossa 18.11.2019 
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kiitos aloitteen tekijälle ja varhaiskasvatuksen virkamiehille aloitteen pohjalta toteutetusta kyselystä. Aihe on todella tärkeä ja vaikka työolosuhteita seurataan säännöllisesti myös Kunta10 tutkimuksen avulla, tuli tässä kyselyssä lisää ymmärrystä siitä mitä kehittämistoimia tarvitaan, jotta työolosuhteet paranevat ja voimme varmistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen tasapuolisesti kaikkialla.. Varhaiskasvatus on tärkeä osa meidän koulutusjärjestelmää, itse asiassa monissa tutkimuksissa on todettu että jopa sen tärkein osa.

Varhaiskasvatusjaostossa käsiteltiin juuri kehittämistoimia, joita varhaiskasvatuksessa tehdään työhyvinvoinnin parantamiseksi. Kehittämiskohteiksi oli nostettu erityisesti työn hallinnan tunteen parantaminen sekä väkivallan ja uhkatilanteiden vähentäminen asiakkaan taholta. Molempiin kehittämiskohteisiin on laadittu useita kehittämistoimenpiteitä seuraaville vuosille ja tiedän, että toimialalla ja yksiköissä tehdään kovasti töitä sen eteen, että tätä lapsille, perheille ja koko yhteiskunnalle tärkeää kasvatus- ja koulutustyötä olisi mahdollista tehdä hyvin.

Riittävä osaavan henkilöstön määrä päiväkodeissa on aivan olennainen kun haluamme varmistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen. Osaajapula on iso ja tarvitaan myös koulutusmäärien nostoa, jotta uusia ammattilaisia saadaan alalle. Johtamiseen on syytä panostaa, jotta ammattilaiset myös pystyvät antamaan parastaan. Varhaiskasvatuksessa eletään isojen muutosten keskellä ja silloin myös hyvän johtamisen tarve korostuu.

Kuten aloitevastauksessakin todetaan, myös tilojen pitää olla kunnossa että arki päiväkodeissa sujuu. Liian täydet tai huonokuntoiset tilat heikentävät sekä lasten että työntekijöiden hyvinvointia. Erilaiset poikkeusjärjestelyt ovat valitettavasti arkipäivää liian monessa päiväkodissa ja hätäväistöihin on jouduttu edelleen turvautumaan. Kevään tilanne näyttää poikkeusjärjestelyiden osalta joillakin Espoon alueista ennusteiden mukaan todella huolestuttavalta. Lautakunnalle toimitettujen tietojen mukaan esitetty investointiohjelma ei ole riittävä vajeen paikkaamiseen seuraavien vuosien aikana. Toivottavasti talousarvioneuvotteluissa riittää viisautta varmistaa, että Espoossa on riittävästi päiväkotipaikkoja tarpeeseen nähden alueittain ja peruskorjaukset tai korvaavat tilat huonokuntoisiin kohteisiin tehdään ajoissa.

Jaa:

Miksi vihreät ja pari äänestysvinkkiä Uudellemaalle

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on 3.-9.4, vaalipäivä su 14.4. Nyt on siis viimeistään aika päättää kenelle se oma ainokainen ääni näissä vaaleissa menee. Suomen suhteellisen vaalitavan takia kannattaa miettiä ensin mille puolueelle/ listalle äänensä antaa ja sitten vasta valita ehdokas siitä puolueesta. Ääni ehdokkaalle on aina ääni myös puolueelle ja jos muuten sinulle sopiva ehdokas edustaa mielestäsi väärää puoluetta on riski, että tuet arvojesi vastaista politiikkaa eikä oma ehdokkaasi edes pääse läpi. Ja jos ehdokas on kovin eri mieltä oman puolueensa kanssa keskeisistä kysymyksistä, ei hän myöskään tule välttämättä saamaan juuri mitään eduskunnassa aikaan. Politiikassa kun mitään ei saa aikaiseksi yksin vaan eduskuntaryhmien merkitys päätöksenteossa on suuri. Oli sitten kyse ryhmäkurista tai vain siitä, että yksittäinen kansanedustaja ei pysty perehtymään kaikkeen päätöksentekoon kovin kattavasti ja ryhmässä jaetaan vastuita ja muodostetaan yhteisiä kantoja.

Miksi minun valintani puolueeksi on Vihreät?

 1. Ilmasto ja ympäristökysymykset: Vihreillä on kaikkein uskottavin ohjelma ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tässä maailman tilassa haluan valtaan puolueita, jotka ottavat haasteen tosissaan ja ryhtyvät hommiin. Jotka perustavat näkemyksensä tieteeseen, ovat valmiita myös muuttamaan ajatteluaan ja tavoitteitaan tutkimustiedon ja tekniikan kehityksen myötä. Hyviä ilmastoehdokkaita löytyy lähes jokaisesta puolueesta, mutta jos puolue ei ole edes omissa ohjelmissaan sitoutunut keinoihin, joilla 1,5 asteen tavoitteisiin päästään, ei ole mitään taetta että puheille löytyy katetta
 2. Koulutus ja varhaiskasvatus: vaalien alla kaikki puhuvat kauniisti koulutuksesta, mutta teot ratkaisevat. Monet muistavat viime vaaleista #koulutuslupauksen, joka petettiin räikeästi. Hallitus ajoi läpi varhaiskasvatuksessa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen ja suurennettiin ryhmäkokoja. Monessa kunnassa saatiin onneksi säilytettyä tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen ja suhdeluvut ennallaan. Ainakin Espoossa tämä oli vihreiden ansiota.
 3. Eriarvoisuuden torjunta, perustulo, avoin maailma: Suomella ei ole varaa menettää osaa porukasta syrjäytymiselle ja masennukselle. Me tarvitsemme sellaista politiikkaa, että kaikki pysyvät mukana ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään  ennalta. Sosiaaliturvaa pitää uudistaa perustulon suuntaan ja luoda enemmän mahdollisuuksia kuin rajoituksia. Meillä ei ole myöskään varaa rasismiin ja rajojen sulkemiseen. Panostetaan mielummin siihen, että kaikki tänne tulijat saadaan mahdollisimman tehokkaasti mukaan koulutukseen ja töihin ja oppimaan suomea.  

Vihreiden vaaliohjelma

Kansanedustajaehdokkaalta vaadin itse sitä, että hän ei ole politiikassa ihan kokematon. Kunnallispoliittiset näytöt kertovat, saako ehdokas mitään politiikassa aikaan ja jaksaako hän todella tehdä kansanedustajan työtä. Näitä ehdokkaita Uudeltamaalta voin lämpimästi suositella:

Saara Hyrkkö: Saaralla on näkemystä, pokkaa ja taitoa viedä asioita eteenpäin. Saara toimii Espoossa sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana, Suomen Lukiolaisten Liiton pääsihteerinä ja on koulutukseltaan DI. Lisäksi hän on partiolainen <3 Kun on seurannut Saaran työtä Espoon kuntapolitiikassa, on vakuuttunut siitä, että hänestä Suomi saisi paneutuvan ja osaavan kansanedustajan, joka osaa ajatella asioita laajasti ja myös tulevien sukupolvien näkökulmasta. Saara osaa viestiä tekemistään napakasti ja innostavasti, mutta ei kuitenkaan sorru populismiin. (videot)

Inka Hopsu: Inka on Vihreän valtuustoryhmän pj ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vpj Espoossa. Opettajana ja kehitysyhteistyöjärjestössä opetusasioiden kanssa työskentelevänä Inka todella tuntee ja tietää koulutuksen merkityksen ja ymmärtää siihen liittyvää politiikkaa. Inka myös partiolainen, olemme samasta lippukunnasta 🙂 Inka on taitava neuvottelija, joka pystyy viemään ryhmän tavoitteita eteenpäin tehden kompromisseja mutta kuitenkin pitäen tärkeimmistä tavoitteista kiinni. Tämä on politiikolle tärkeä ominaisuus

Tiina Elo:  Tiina on huikean osaava, kokenut ja ahkera poliitikko. Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana Espooss Tiina tekee hartiavoimin töitä avoimemman päätöksenteon ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Tiina saa asioita aikaan ja hänen ohitseen ei pääse huonosti valmisteluja päätöksiä. Tiina ymmärtää, että usein ne kaikkein kuivimmilta kuulostavat prosessit ja linjapaperit ovat niitä joihin kannattaa vaikuttaa, että rakenteet aidosti muuttuvat. Tiina ottaa selvää, kysyy, kuuntelee ja tekee sitten punnittuja päätöksiä. Ja seisoo niiden takana.

Henna Partanen: Henna on arkkitehti ja Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan vpj. Espoo kasvaa vauhdilla ja siinä missä moni uupuisi lautakunnan materiaalipinojen alle, Henna perehtyy kaavoihin, kuuntelee asukkaita, ottaa selvää ja vaikuttaa oikeissa paikoissa. Moni kaava on Espoossa muuttunut ihmisille, ilmastolle ja ympäristölle parempaan suuntaan Hennan ansiosta. Henna suhtautuu politiikkaan ja hänelle tärkeisiin asioihin kuten ilmastonmuutoksen torjuntaa todella intohimoisesti.

Jaa:

Uusiutuva tulevaisuus on täällä – aurinkosähköä taloyhtiöön

Aurinkoisesta säästä tulee tietty aina hyvä mieli, mutta erityisen kivaa se on nyt, kun talomme katolla olevat aurinkopaneelit tuottavat selvää sähköä jo helmikuussa! Jotenkin innostun näistä käppyröistä niin, että ihan sellaisella asialla tässä lähdin kirjoittelemaan, että haluaisitko kuulla lisää siitä miten meidän taloyhtiöön tuli aurinkosähköä? No ei se mitään, kerron silti 😃

Meille oli jo talon rakennusvaiheessa selvää, että aurinkopaneelit laitetaan katolle, mutta ensimmäiset vuodet niitä oli vielä aika vähän ja tuotettu sähkö tuli ainoastaan taloyhtiön yhteiseen käyttöön, ei asunnoille. Viime vuonna päätettiin hankkia lisää paneeleita ja samalla tehdä takamittarointi (joka siis ilmeisesti on tässä välillä tullut mahdolliseksi, koska ainakin Carunan puheissa oli vielä viisi vuotta sitten jos ei laitonta niin ainakin täysin mahdotonta toteuttaa), jossa taloyhtiölllä on vain yksi sähkösopimus sähköyhtiön kanssa ja asukkaat maksaa sähkövastiketta kulutuksen mukaan taloyhtiölle. Tämä vaati yhtiökokouksen yksimielisen päätöksen ja tietty vähän säätöä laskujen kanssa. Paneelien tuottama sähkö menee nyt siis käyttöön taloyhtiölle ja asunnoille ja ylijäämä myydään verkkoon. Koska lopulliset muutostyöt saatiin valmiiksi aika myöhään syksyllä niin ensimmäiset kuukaudet uudella systeemillä oli aika hiljaista, mutta nyt helmikuussa meidän taloyhtiö on tuottanut sähköä yhteensä 201 kWh ja sitä on myyty verkkoon 17 kWh. Taloyhtiön kokonaiskulutus samana aikana on ollut 3511 kWh eli olemme tuottaneet itse n. 6 % kuluttamastamme sähköstä helmikuun aikana. Ja tästä se tietysti vaan kasvaa kun auringon määrä lisääntyy.

Ja sitten sitä miettii, että jos muillakin olisi näin ja yhä useammat katot tuottaisivat aurinkosähköä, niin se olisi jo osa ratkaisua uusiutuvaan energiantuotantoon. Ja miten tärkeää on nyt kevään vaaleissa äänestää jotain sellaista, joka aikoo olla osa ratkaisua ja keksiä keinot, joilla tämä tehdään toteen mahdollisimman monella katolla. Vihreiden energiavisiossa onkin tähän liittyen oikein hyviä kirjauksia, nyt pitää vaan äänestää Suomelle sellainen hallitus, joka ottaa homman tosissaan. Aurinko ei tietysti yksin Suomessa riitä, kun tuota pimeääkin riittää, mutta on silti sulaa hulluutta olla käyttämättä energiaa, jota taivaalta tarjoillaan. Kysy siis ehdokkaaltasi, miten hän aikoo edistää muutosta. Ratkaisuja on varmasti monia, mutta ilmastonmuutoksen torjunta myös vaatii sen, että toimeen tartutaan viipymättä eikä juututa hokemaan, että ”ei pieni Suomi voi yksin maailmaa pelastaa” tai että ”ei Suomessa aurinko paista”.

Finsolarin sivuilla hyvä selvitys siitä, miksi taloyhtiöiden katoilla aurinkovoimalat vielä harvinaisia ja mitä muutoksia tarvitaan.

Politiikkasuositus: Taloyhtiön asukkaiden aurinkosähkön tuotantoa tulisi edistää lainsäädäntömuutoksella

Aurinkoa päivään!

Jaa:

”Milloin päättäjät oikein heräävät tähän?” – ylitäydet päiväkodit

Kysymyksen kysyi minulta yksi kanssa vanhempi päiväkodin joulujuhlassa. Meille oli juuri ilmoitettu, että lapsiemme ryhmä  jaettaisiin kahtia, koska yläkerran ”saliryhmänä” toimivaan ylimääräiseen ryhmään piti siirtää maksimimäärä lapsia alakerrasta ja alakerran isojen ryhmään lapsia pienten ryhmästä. Päiväkotiin oli nimittäin tunkua ja uudet lapset tulevat kaikki pienten ryhmään. Muutos tuntui kurjalta sekä lasten että henkilökunnan puolesta. Oma nelivuotias oli juuri syksyllä vaihtanut päiväkotia ja ryhmän vaihtaminen ei tuntunut kivalta ajatukselta, kun juuri oli saanut kavereita ja kiintynyt ryhmän aikuisiin. Ylimääräinen ryhmä yläkerrassa toimii tiloissa, jotka aikaisemmin ovat olleet koko päiväkodin yhteisessä käytössä. Liikuntasali on nyt lähes pelkästään ryhmän käytössä ja lapset leikkivät myös eteisessä kun kaikki tilat ovat tupaten täynnä. Kuravaatteita ja haalareita kuivataan mielikuvituksellisissa paikoissa. Onneksi kuitenkin lapsi on sopeutunut muutokseen hyvin ja ammattitaitoinen henkilökunta tekee kaikkensa, että toiminta pyörii. Kaikkea jaksaa jos tietää, että tilanne on väliaikainen. Mutta onko se?

Milloin päättäjät oikein heräävät tähän?

Käymme varhaiskasvatusjaostossa jokaisessa kokouksessa läpi paikkatilanteen alueittain. Poikkeusjärjestelyjä eli näitä ylimääräisiä ryhmiä on aina jollain alueella. Tiloja ei vaan ole tarpeeksi. Ja vaikka uutta rakennetaan, ei tarjonta kohtaa riittävästi kysyntää. Toisaalta investoinneista ja budjeteista väännetään valtuustoryhmien välillä ja päätöksiä tekevät monet, joille päiväkotipaikkojen vähyys tai ylitäydet päiväkodit eivät näy omassa arjessa tai tule muuten iholle ja silloin on helpompi olla sitä mieltä, että ei pidä rakentaa ”liikaa” vaan miettiä miten tilat saataisiin tehokkaammin käyttöön.  Varhaiskasvatuksessa tehtiin syksyllä selvitys, jonka tulos oli, että ”tilojen täyttöaste, eli sijoitettujen lasten määrä suhteessa suosituksen mukaiseen lapsimäärään, oli lokakuussa 102 % ja maaliskuussa 108 %. Sanoisin, että aika tehokkaassa käytössä ovat jo.

Osa haluaa myös antaa yksityisille päiväkodeille tilaa eli tietoisesti jätetään investoimatta tarpeeksi kunnallista päivähoitoa, jotta yksityisillä olisi markkinoita. Näin olen ääneen kuullut sanottavan. Nyt kuitenkin kysyntä kohdistuu voimakkaasti kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja kaikille yksityinen ei vain ole vaihtoehto. Yksityisen ja kunnallisen välisestä dilemmasta olen kirjoittanut aiemmin, mutta olisihan outoa, jos peruskoulujen osalta perusteltaisiin rakentamattomuutta näin. Yksityisellekin on paikkansa, mutta alueellisesti ei saisi synnyttää tilanteita, joissa perheellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin yksityinen.

Miten vaikeaa voi olla ennustaa päiväkoti-ikäisten määrä alueella ajoissa?

Tätä minulta on kysytty myös. Ei sen kai pitäisi olla niin vaikeaa jos investoinnit perustuisivat puhtaasti väestöennusteisiin ja investoitaisiin mielummin etupainoitteisesti kuin jälkijunassa. Esimerkiksi uusille kaavoitetuille alueille päiväkodit tuntuvat rakentuvan todella myöhään ja niitä lykkäillään investointiohjelmassa hamaan tulevaisuuteen. Ajoissa rakentaminen vaatisi enemmän rahaa, jota ei ole ollut jaossa valtuustoryhmien neuvottelemassa budjetissa. Puolueiden painotuksisssa todella on eroja, suora lainaus Kokoomuksen valtuustoryhmän pj:n suusta edellisten budjettineuvotteluiden päätteeksi: ”Kokoomuksen tärkein rooli näissä neuvotteluissa on vahtia etteivät menolisäykset aivan riistäydy käsistä.” Väitän myös, että päiväkotirakentamista on helpompi lykätä jos asia ei tule omalle iholle. Kun oma lapsi ei ahtaudu entistä pienempään tilaan tai saa päiväkotipaikkaa ihan toiselta puolelta kaupunkia. Sama pätee tietysti moneen muuhunkin. Vanhustenhoidosta on helpompi säästää jos asia ei kosketa omakohtaisesti.

Olen pyytänyt jaostoon selvitystä jälleen kerran päiväkotien investointisuunnitelman ja väestöennusteiden suhteesta alueittain. Kuinka monta laskennallista varhaiskasvatuspaikkaa meillä on per varhaiskasvatusikäinen lapsi kunnallisella, ostopalveluissa ja yksityisellä alueittain ja miltä kehitys näyttää näillä suunnitelmilla. Saamme selvityksen toivottavasti pian ja sillä taas lisää vääntöä syksyn neuvotteluihin.

Ennustajien puolustukseksi on sanottava, että varhaiskasvatuksen osallistumisaste on ollut nousussa (eli isompi osa ikäluokan lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen kuin aiemmin) ja esimerkiksi työllisyystilanne vaikuttaa siihen, kuinka paljon kysyntää päivähoidolle on. Päiväkodissa voi aloittaa uusia lapsia mihin aikaan vuodesta vaan kun koulussa koko ikäluokka aloittaa kerran vuodessa. Espoo kasvaa voimakkaasti: tänne muutetaan muualta maasta ja ulkomailta ja monella muuttajista on päiväkoti-ikäisiä lapsia.

Ja rakennetaanhan täällä myös paljon: joulun alla hyväksytyssä 10 vuoden investointiohjelmassa (ihan talousarviokirjan lopussa) on yli 40 päiväkodin korjausta tai uudisrakennusta. Silti sieltä puuttui sivistystoimen listaamia tärkeitä päiväkoteja kokonaan. Vihreiden neuvottelija Inka Hopsu teki kovasti töitä, että investointilistalle saatiin 5 uutta päiväkotia, jotka pitäisi sijoittaa alueille, joissa tarve on suurin.

Nyt sitten saamme vahtia, että näitä viittä ”ylimääräistä” ei  tuhlata muualle. Joulukuun lautakuntaan nimittäin tuotiin heti esitys, että Kalajärven päiväkoti rakennetaan uudestaan osana koulun peruskorjausta juuri päätetyn investointilistan ohi ja siihen käytetään yksi näistä viiden ”ylimääräisen” kiintiöstä. Ihan kiva muuten, mutta tämä hanke ei ratkaise paikkapulaa ja nykyinen päiväkoti on kuulemma ihan toimiva. Päiväkodin uusiminen on vain järkevää tehdä samalla kuin koulu korjataan ja saadaan paremmat tilat urheilukentälle. Sen sijaan esimerkiksi tiivistyvälle Kurttilan alueelle suunniteltu Aarrekartan päiväkoti on jätetty investointilistalta pois. Minulle tuli elävästi mieleen 90-luvun alku, kun minut kuskattiin taksilla Kurttilasta eskariin Kalajärvelle, koska ilmeisesti lähempää ei löytynyt vapaata eskaripaikkaa. Että ei se nyt ihan sama ole, missäpäin espoota ne päiväkoti- ja eskaripaikat sijaitsevat. Onneksi vihreät edustajat lautakunnassa tekivät selväksi, että vaikka hanke on hyvä, ei se voi mennä ohi kiireellisemmistä hankkeista

Sanoisin, että osa meistä päättäjistä on kovasti hereillä, mutta meteliä pitää pitää, että loputkin heräävät.

Jaa:

Espoon budjetti 2019 – panostus varhaiskasvatukseen

Espoon budjetista saatu neuvottelutulos on hyvä. Osittain torjuntavoitto tosin, mutta tärkeä sellainen. Vihreiden kannat neuvottelutulokseen Espoon Vihreiden sivuilla. Omassa valtuustopuheessani keskityin vähemmän yllättävästi varhaiskasvatukseen. Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kannattaa houkutella entistä enemmän lapsia mm. maksuttomuuden avulla. Samalla täytyy pitää tarkasti huoli, että varhaiskasvatus on aidosti laadukasta.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Varhaiskasvatusjaoston puheenjohtana olen päässyt seuraamaan espoolaista varhaiskasvatusta myös muusta kuin vanhemman roolista nyt puolitoista vuotta. Olen yhä vaikuttuneempi siitä, miten hienoa ja arvokasta meidän varhaiskasvatuksen henkilökunta joka päivä espoolaisissa päiväkodeissa tekee. Siksi olenkin tosi iloinen, että saimme budjettineuvotteluissa läpi meille vihreille tärkeän 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun ensi syksystä alkaen. Kokeilun myötä yhä useampi 5-vuotias pääsee 20 tunniksi viikossa varhaiskasvatukseen.

Kyseessä on iso periaatteellinen asia, mutta käytännössä asiat eivät välttämättä muutu radikaalisti. Valtaosa espoolaisista 5-vuotiaista on jo varhaiskasvatuksessa. Vieraskielisten lasten osuus on kuitenkin paljon pienempi kuin suomen- tai ruotsinkielisten ja myös alueelliset erot osallistumisasteessa ovat suuret. Maksuttomuus on yksi tapa lisätä tasa-arvoa ja mahdollistaa kaikille halukkaille pääsy varhaiskasvatukseen. Nyt oli mahdollisuus ottaa tämä valtakunnallisesti etenevä kokeilu Espoossa käyttöön, kun ensi vuonna on valmistumassa useita päiväkotihankkeita ja tilaakin pitäisi siis ensi syksynä olla.

Itse olen ollut monta kertaa lasten päiväkotiaikana vaikuttunut siitä, mitä kaikkea he ovatkaan päivän aikana tehneet. Varhaiskasvatus tasaa kodin vaikutusta lapsen oppimiseen. Päiväkodissa luetaan niillekin, joille ei kotona lueta. Siellä piirretään, askarrellaan, leikitään, opetellaan numeroita, muotoja ja kirjaimia. Sieltä saa kavereita ja oppii kaveritaitoja. Siellä oppii suomea, vaikka kotona ei sitä puhuttaisi. Siellä oppii oppimaan, noudattamaan ohjeita ja toimimaan erilaisten aikuisten ja lasten kanssa. Siellä pääsee metsäretkelle myös vannoutuneen kaupunkilaisperheen lapsi ja teatteriin ja kirjastoon sekin, joka ei muuten kävisi.

Monikulttuurisessa Espoossa varhaiskasvatuksen merkitys lasten koulupolun tasaajana on merkittävä. Varhaiskasvatusikäisistä lapsista Espoossa jo neljäsosa on vieraskielisiä. Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen pistetty euro on tutkitusti se vaikuttavin euro, jonka koulutukseen voi laittaa. Meidän pitääkin pitää tiukasti huoli siitä, että kaikki varhaiskasvatus on myös aidosti laadukasta. Tarvitsemme siis jatkossakin riittävästi uusia tiloja ja ammattitaitoiselle henkilökunnalle mahdollisuuden tehdä työnsä hyvin. Onneksi nyt käsillä olevassa talousarviossa on myös lisätty pysyvien varahenkilöiden määrää ja uusia vakansseja varhaiskasvatukseen. Investointointiohjelmaan saimme neuvotteluissa lisättyä uusia päiväkotihankkeita tarvetta vastaamaan. Näitä ei kuitenkaan vielä eritelty investointiohjelmassa. Seuraamme tarkasti ovatko lisäykset riittäviä ja että neuvottelutulos aidosti toteutuu.

Tein valtuustossa seuraavan toivomuksen
Valtuusto toivoo, että toimitilainvestointiohjelmaneuvotteluissa investointiohjelmaan lisätty 30 M€ varaus viiden päiväkodin peruskorjaukseen/ uudisrakennuksiin alueille, joissa paikkatarve on suurin, kohdennettaisiin vuoden 2019 aikana siten, että kohteet voidaan lisätä vuoden 2020 talousarvion yhteydessä hyväksyttävään investointiohjelmaan.

Jaa: