Palveluseteli Espoon varhaiskasvatukseen – näillä ehdoin eteenpäin

Palveluseteliä on Espoossa puuhattu varhaiskasvatukseen jo pitkään. Itse kirjoitin aiheesta pidemmin jo 2018.  Nyt ollaan tekemässä päätöksiä aiheesta. Lautakunta päättää palvelusetelin sääntökirjasta 26.8 kokouksessaan. Sääntökirja kertoo, mikä on palvelusetelin arvo, millä ehdoin palvelusetelin saa, kuka voi toimia palvelusetelituottajana ja mitä se tarkoittaa. Palveluseteli on siis euromääräinen arvo, jonka kunta päättää huoltajan hakemukseen perustuen maksaa palveluntuottajalle. Se lasketaan jokaiselle lapselle erikseen eli on lapsikohtainen ja sen arvoon vaikuttavat perheen tulot ja koko vastaavalla tavalla kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessakin. Palveluseteliä ei ole pakko myöntää eikä ottaa vastaan.

Asiaa on valmisteltu pitkään ja mielestäni perusteellisesti. Jaosto käsitteli sääntökirjan luonnosta jo kesäkuun kokouksessa ja lautakuntakin kävi asiasta keskustelun kesäkuussa. Jos lautakunta hyväksyy sääntökirjan ja seuraavassa kokouksessa palvelusetelin arvon, valtuuston pitää vielä hyväksyä palvelusetelin vaatimat rahat ensi vuoden budjettiin. Palveluseteli lisää kunnan kustannuksia ainakin aluksi. Mikään yksinkertainen asia palveluseteli ei ole ja sen vaikutuksia on mahdotonta täysin ennustaa. Kaiken lähtökohtana pitää kuitenkin olla, että palvelusetelin pitäisi lisätä tasa-arvoa varhaiskasvatukseen. Jos tämä ei toteudu ei palveluseteliä kannata mielestäni ottaa käyttöön. 

Teimme jaostossa esityksestäni lausunnon asioista, jotka erityisesti halusimme huomioida. Avaan ajatuksia aiheesta vielä tässä.

  1. Palveluseteli on meillä ylipäätään perusteltu, koska Espoossa yksityistä on suhteessa paljon (n. 25%) ja investointipaine on kova. Nykymallissa yksityinen ei ole kaikille perheille vaihtoehto ja ei-kilpailutetuista ostopalvelusopimuksista olisi luovuttava jossain vaiheessa joka tapauksessa.
  2. Palveluseteli tarvitaan nimenomaan tuomaan tasa-arvoa varhaiskasvatukseen. Hintakatto on siis tärkeä, jotta palvelusetelituottajat eivät voi päättää maksuja palvelusetelin päälle miten haluavat. Hintakatoksi esitetään nyt 0-40 euroa. Perheen maksettavaksi tulisi tuolloin 0-40 euroa perheen tuloihin perustuvan kunnallisen varhaiskasvatuksen maksua noudattavan maksun lisäksi. Tätä jaosto piti perusteltuna.
  3. Palvelusetelin arvon pitää olla riittävä, jotta sillä voidaan tuottaa laadukasta varhaiskasvatusta, mutta jos se on liian iso, kunta voi päätyä maksamaan yksityisten yritysten voittoja. Kaikki “ylimääräinen” raha on tietysti pois siitä kuinka paljon kunnalla on rahaa käytössä omaan varhaiskasvatukseen. Palvelusetelin enimmäisarvoksi ehdotetaan 870 euroa, jonka mukaisesti kustannukset on arvioitu. Palvelusetelin arvo on määritelty palvelusetelilain mukaisesti perustuen kunnallisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin ja palvelutuotelaskentaan. Tämä siis maksetaan palveluntarjoajalle. Tätäkin jaosto piti perusteltuna.
  4. Jaosto edellytti, että lautakunta selvittää sääntökirjan pykälän 8.2 lainmukaisuuden lasten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Jaosto edellyttää, että lapset saavat tarvitsemansa tuen kaupungin toimintana myös yksityiseen palveluseteliyksikköön. Lapsen edun on toteuduttava myös tilanteessa, jossa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella todetaan tuen tarve. Tuki on tuotava lapsen arkeen, ei lasta omasta arjestaan tuen luokse. Myös kieli- ja kulttuuriopettajien tukea pitää voida viedä palvelusetelipäiväkoteihin.
  5. Kunnallisen palveluverkon on oltava vahva ja alueellisesti kattava jatkossakin. Ei saa päästä syntymään alueita, joissa kunnallista palvelua ei ole saatavilla lähipalveluna. Lapsen erityistarve voi pakottaa perheen valitsemaan kunnallisen päiväkodin eikä kunnan ole pakko edes myöntää palveluseteliä. Riskinä palvelusetelissä on myös, että yhä harvempi taho tuottaa varhaiskasvatusta Espoossa eli pienet yksityiset jäävät jalkoihin tai lopettavat ja isot ketjut laajentavat. Tällöin myös riski yhden firman mennessä konkurssiin on paljon isompi.
  6. Jaosto piti myös tärkeänä, että nettobudjetoitujen ostopalvelupäiväkotien kanssa käydään avoimesti neuvotteluja* ja mietitään yhdessä mitä vaihtoehtoja toiminnan jatkumiseksi ostopalvelusopimuksen purkamisen jälkeen on. Tilanteesta raportoidaan säännöllisesti jaostolle. 

*Päättäessään jatkaa palvelusetelin valmistelua, lautakunta on 16.5.2018 päättänyt edetä vaihtoehdolla, jossa tulee palveluseteli ja yksityisen hoidon tuki kuntalisineen säilyy ja luovutaan ostopalveluista.

Näillä ehdoin voimme mielestäni edetä, mutta tarkkaan pitää seurata asiaa jatkossakin.

Kuva martaposemuckel Pixabaystä 

Jaa: