Kieli- ja kulttuuriopettajista päiväkodeissa

Puhe valtuustossa 18.11.2019
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kiitos aloitteen tekijöille. Espoossa varhaiskasvatusikäisestä väestöstä jo neljännes on vieraskielisiä. Moni vieraskielisten perheiden lapsista on saattanut jo syntyä Suomessa, mutta lapsi saattaa silti päiväkotiin tullessaan osata hyvin vähän tai ei ollenkaan Suomea. Päiväkodit ja koulut ovat lapsille ja vanhemmillekin tärkeä paikka tutustua suomen kieleen ja kultuuriin ja todella olennaisessa asemassa kouluvalmiuksien varmistamisessa ja kotouttamisessa. Omien lasteni päiväkodeissa on juhlittu mm. 100-vuotiasta Suomea ja vietetty ihania joulujuhlia monikulttuurisella porukalla. Päiväkodissa jokainen perhe kohdataan ja varhaiskasvatussuunnitelmaan kuuluu, että vanhempien kanssa käydään vasukeskustelut säännöllisesti ja yhdessä mietitään miten lapsen vahvuuksia ja kehittämiskohteita tuetaan parhaiten.

Kieli- ja kulttuurieroja on ja siksi tarvitaan riittävästi osaavaa henkilökuntaa päiväkoteihin ja kouluihin lasten ja vanhempienkin kanssa toimimiseen. Esimerkiksi vasukeskusteluiden käyminen tulkin kanssa on kaikille osapuolille varmasti raskaampia mutta uskon, että sitäkin tärkeämpää että ne käydään kunnolla.

Olen iloinen, että Espoossa on pystytty palkkaamaan uusia kieli- ja kulttuuriopettajia varhaiskasvatukseen ja vahvistamaan niitä ryhmiä, joissa vieraskielisten lasten määrä on iso. Samalla tärkeää osaamista eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lasten ja perheiden kanssa toimimiseen ja suomen kielen opettamiseen siirtyy kaikille varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Tätä toimintamallia on syytä jatkossa entisestään vahvistaa.

Jaa: