Päiväkotien työolosuhteista

Puhe valtuustossa 18.11.2019 
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kiitos aloitteen tekijälle ja varhaiskasvatuksen virkamiehille aloitteen pohjalta toteutetusta kyselystä. Aihe on todella tärkeä ja vaikka työolosuhteita seurataan säännöllisesti myös Kunta10 tutkimuksen avulla, tuli tässä kyselyssä lisää ymmärrystä siitä mitä kehittämistoimia tarvitaan, jotta työolosuhteet paranevat ja voimme varmistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen tasapuolisesti kaikkialla.. Varhaiskasvatus on tärkeä osa meidän koulutusjärjestelmää, itse asiassa monissa tutkimuksissa on todettu että jopa sen tärkein osa.

Varhaiskasvatusjaostossa käsiteltiin juuri kehittämistoimia, joita varhaiskasvatuksessa tehdään työhyvinvoinnin parantamiseksi. Kehittämiskohteiksi oli nostettu erityisesti työn hallinnan tunteen parantaminen sekä väkivallan ja uhkatilanteiden vähentäminen asiakkaan taholta. Molempiin kehittämiskohteisiin on laadittu useita kehittämistoimenpiteitä seuraaville vuosille ja tiedän, että toimialalla ja yksiköissä tehdään kovasti töitä sen eteen, että tätä lapsille, perheille ja koko yhteiskunnalle tärkeää kasvatus- ja koulutustyötä olisi mahdollista tehdä hyvin.

Riittävä osaavan henkilöstön määrä päiväkodeissa on aivan olennainen kun haluamme varmistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen. Osaajapula on iso ja tarvitaan myös koulutusmäärien nostoa, jotta uusia ammattilaisia saadaan alalle. Johtamiseen on syytä panostaa, jotta ammattilaiset myös pystyvät antamaan parastaan. Varhaiskasvatuksessa eletään isojen muutosten keskellä ja silloin myös hyvän johtamisen tarve korostuu.

Kuten aloitevastauksessakin todetaan, myös tilojen pitää olla kunnossa että arki päiväkodeissa sujuu. Liian täydet tai huonokuntoiset tilat heikentävät sekä lasten että työntekijöiden hyvinvointia. Erilaiset poikkeusjärjestelyt ovat valitettavasti arkipäivää liian monessa päiväkodissa ja hätäväistöihin on jouduttu edelleen turvautumaan. Kevään tilanne näyttää poikkeusjärjestelyiden osalta joillakin Espoon alueista ennusteiden mukaan todella huolestuttavalta. Lautakunnalle toimitettujen tietojen mukaan esitetty investointiohjelma ei ole riittävä vajeen paikkaamiseen seuraavien vuosien aikana. Toivottavasti talousarvioneuvotteluissa riittää viisautta varmistaa, että Espoossa on riittävästi päiväkotipaikkoja tarpeeseen nähden alueittain ja peruskorjaukset tai korvaavat tilat huonokuntoisiin kohteisiin tehdään ajoissa.

Jaa: